Algemene voorwaarden Hondenschool Hof Eclipse

A. Afspraken en betaling

Voordat een les kan plaatsvinden, dient u een afspraak te maken via mail, telefonisch of persoonlijk. Pas dan is uw afspraak een feit. Bent u verhinderd, is dat geen probleem, maar dan dient u dit wel even te melden via mail.

Een afspraak wordt gemaakt in overleg met de cursist en de trainer, afhankelijk van de wens van de cursist en de beschikbaarheid van de trainer.

Bij individuele lessen dient na afloop contant betaald te worden. Bij de aanschaf van een lessenreeks (reeks voor 3 lessen van 1 uur of 6 lessen van een half uur) dient vooraf voor de lessenreeks betaald te worden.

Iedere klant krijgt eerst een GRATIS proefles aangeboden, zodat klant, hond en trainer elkaar kunnen leren kennen en duidelijk kan worden afgestemd wat de verwachtingen zijn. Zo kan de klant een weloverwogen besluit nemen in het deelnemen aan verdere betaalde trainingen. Restitutie van betaling is dan ook niet meer mogelijk.

B. Algemene regels m.b.t. de trainingen

1. De hond dient volledig ingeënt te zijn, dus ook voor kennelhoest. De cursist dient WA verzekerd te zijn;

2. Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het cursusterrein zijn geheel op eigen risico van zowel cursist als hond;

3. De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, aangericht door cursist en/of hond op of rond het trainingsterrein;

4. De cursist dient het terrein met aangelijnde hond te betreden. De hond mag pas los als de trainer dit zegt. De deelnemende hond draagt een (niet slippende) halsband of (niet corrigerend) hondentuig aan een gewone lijn van 1.50 - 1.80 meter. Alle andere hulpmiddelen, zoals antitrektuig, slipketting etc. zijn niet gewenst, tenzij dit nadrukkelijk is overlegd met de trainer;

5. Ook kinderen mogen deelnemen aan lessen en wel vanaf 12 jaar. Echter, er dient dan wel een ouder/verzorger bij de les aanwezig te zijn. Ook dient de combinatie kind-hond passend te zijn, om de veiligheid van alle betrokkenen te waarborgen. De trainer zal dit samen met het kind, diens volwassen begeleider en de hond bespreken;

6. Is uw hond ziek of loops, dan dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden om ook de gezondheid of gemoedstoestand van andere honden niet in gevaar te brengen.

C. Regels m.b.t. orde rondom het terrein

1. Auto's dienen buiten het terrein geparkeerd te worden;

2. Ook kinderen of volwassen toeschouwers zijn van harte welkom, maar op eigen risico. Zij mogen de les niet hinderen of zich met de trainingen bemoeien;

3. Cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn, zodat de trainer ook de afspraken na u kan nakomen;

4. Honden dienen vooraf uitgelaten te zijn. Mocht uw hond toch iets mislukken, is dat uiteraard geen probleem, maar stellen wij het wel op prijs wanneer u dat opruimt;

5. Roken op het terrein is niet toegestaan;

6. Alle ontvangen lesmaterialen, hand-outs, enz. bevatten copyright en mogen derhalve niet door de cursist aan derden worden doorgegeven en/of worden verspreid.

D. Advisering

D. Een bezitter/eigenaar van een hond kan voor de aanschaf van een hond en/of ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de trainer, gebaseerd op diens uitgebreide en deskundige ervaringen. Deze advisering leidt echter niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Hof Eclipse voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

This template downloaded form